In?rske siete Nitra

Inžinierske siete

Projektová činnosť, poradenstvo

Stavebná činnosť

ÚVODPREČO MYSTAVBASLUŽBYCERTIFIKÁTYREFERENCIEKONTAKT
  • Inžinierske siete
  • Automatická tlaková stanica
  • Inžinierske stavby
  • Plyn, výkopové práce
  • Vodovod
  • Vodovod
  • Prípojka - inžinierke siete
  • Inžinierske siete, infraštruktúra
Inžinierske siete Automatická tlaková stanica Inžinierske stavby Plyn, výkopové práce Vodovod Vodovod Prípojka - inžinierke siete Inžinierske siete, infraštruktúra
  Predstavenie poločnosti

Spoločnosť INFRA – STAV spol. s r.o., bola založená ako stavebno-montážna spoločnosť so zameraním na komplexné vyhotovenie stavebných a technologických zákaziek od prípravy a zabezpečenia projektovej dokumentácie cez realizáciu stavebno-technických prác, až po vypracovanie finálnej dokumentácie slúžiacej k odovzdaniu stavebných celkov.

Pôvodne sa spoločnosť zameriavala najmä na pridruženou stavebnou výrobou ( teplovodné vykurovanie, plynofikácia, ZTI, plynové vykurovanie, infra vykurovanie veľkoobjemoých priestorov), postupne dopĺňala rozsah pôsobenia aj na individuálnu a hromadnú bytovú výstavbu v rozsahu líniových stavieb, inžinierskych sietí ako STL a NTL plynovody, Verejné vodovody, vodohospodárske stavby, výstavba komunikácií, chodníkov, spevnených plôch, verejných osvetlení, elektrických rozvodov NN a pod.

V súčasnosti realizujeme celú škálu stavebných a montážnych prác. Naša spoločnosť ponúka komplexné služby v oblasti stavebnej výroby, špecializuje sa hlavne na vybavenie infraštruktúry IBV a HBV rekonštrukciu ležatých a zvislých rozvodov panelových a bytových domov a inžinierskych činností s cieľom vyhovieť požiadavkám klienta a dosiahnuť maximálnu kvalitu finálneho produktu.

V rámci činnosti zabezpečujeme stály servis pre zmluvných partnerov po dobu záruky a taktiež aj pozáručný servis.

Pri našej práci používame aj špeciálnu techniku, ktorou poskytujeme služby pre našu klientelu ( elektrofúzne zváracie automaty, stavebné mechanizmy, montážne plošiny a pod.). Staviame rýchlo a hospodárne, preto môžeme ponúknuť priaznivé ceny.

Cenu, ktorú uvádzame v ponukách vždy dodržíme, prípadné na viac práce hradí naša firma s výnimkou Vašich požiadaviek, ktoré neboli zadefinované v ponuke. Vždy dodržíme termín, v opačnom prípade sme pripravení zaplatiť zmluvnú pokutu. Máme skúsených a kvalifikovaných pracovníkov, preto garantujeme stále dobrú kvalitu a kladie veľký dôraz na spokojnosť klienta s nami ponúkanými službami.

Silnou stránkou našej spoločnosti je schopnosť zabezpečiť veľké stavebné celky IBV komplexne na kľúč ako ich prípravu v zmysle územných rozhodnutí, stavebných povolení a skolavdovaní jednotlivých stavbebných objektov . Opierame sa pri tom o rozsiahle skúsenosti našej spoločnosti.

 
INFRA - STAV spol. s r.o.
Šúdolská 31, 949 11 Nitra
IČO:46 108 106
IČ DPH:SK2023231342
Mobil: +421 905 965 827
E-mail: info@infra-stav.sk
© INFRA-STAV spol. s r.o.. Všetky práva vyhradenéWebdesign, webhosting Weblife. Uverejnenie akejkoľvek časti stránky len so súhlasom.